Urząd Miejski w Grudziądzu wykazuje zaangażowanie w zapewnienie dostępności swojej strony internetowej, działając zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku. O dotrzymaniu standardów dostępności cyfrowej świadczy oświadczenie dotyczące witryny https://grudziadz.pl. Strona internetowa miasta została uruchomiona 10 września 2018 roku i od tego czasu regularnie ulega aktualizacjom, z ostatnią istotną zmianą datowaną na 1 września 2020 roku.

Mimo że strona internetowa Urzędu Miejskiego w Grudziądzu jest częściowo zgodna z ustawą, istnieją pewne wyjątki. Niedostępne cyfrowo są niektóre pliki opublikowane przed wejściem w życie ustawy, a także materiały, które nie mieszczą się w zakresie obowiązujących przepisów, takie jak mapy, transmisje wideo na żywo i dokumenty wytworzone przez inne podmioty.

Urząd zachęca mieszkańców do kontaktu w przypadku trudności z dostępem do strony. Osobą odpowiedzialną jest Prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski, dostępny pod adresem e-mail [email protected] oraz telefonicznie pod numerem +48564510200. Za pośrednictwem tych kanałów można również zgłaszać wnioski o udostępnienie niedostępnych informacji lub żądania dotyczące poprawy dostępności.

Urząd Miejski w Grudziądzu zachęca do zgłaszania żądań dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub aplikacji mobilnych. Żądania te powinny zawierać dane kontaktowe osoby zgłaszającej oraz wskazanie, o którą stronę lub aplikację chodzi. Podmiot publiczny zobowiązany jest do realizacji tych żądań w ciągu 7 dni, z możliwością wydłużenia terminu do 2 miesięcy w przypadku trudności technicznych. W przypadku niemożności spełnienia żądania, proponowany jest alternatywny sposób dostępu do informacji.

W razie odmowy realizacji żądania przez podmiot publiczny, istnieje możliwość złożenia skargi do Rzecznika Praw Obybywatelskich. Ponadto, Urząd Miejski w Grudziądzu zapewnia dostępność architektoniczną swoich budynków dla osób niepełnosprawnych, a informacje na ten temat dostępne są pod adresem http://bip.grudziadz.pl/strony/22736.dhtml. Osoby niesłyszące mają możliwość korzystania z usług tłumacza języka migowego zarówno osobiście, jak i online.

Witryna została zaprojektowana tak, aby była maksymalnie dostępna dla jak największej liczby użytkowników. Zawiera ona między innymi wersję tekstową dla osób słabowidzących, możliwość zmiany wielkości czcionki oraz obsługę nawigacji za pomocą klawiatury. Zdefiniowane skróty klawiaturowe ułatwiają poruszanie się po stronie.

Źródło: https://grudziadz.pl/

Archiwum: styczeń 2024